Driestroomhuis

Ons gezinshuis is een Driestroomhuis. De naam is afkomstig van Stichting de Driestroom te Elst met wie wij een franchiseovereenkomst zijn aangegaan. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en op eigen tempo. De kinderen van ons gezinshuis doen waar mogelijk mee in de maatschappij op het gebied van leren, vrije tijd en sporten. De begeleiding en ondersteuning van Driestroom is gericht op ontwikkeling. Door de franchiseconstructie is het Driestroomhuis gelieerd aan de Driestroom en daarmee verwerft het Driestroomhuis dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling

Financiering
Zorg wordt gefinancierd uit Wet Langdurige Zorg met name als er sprake is van een verstandelijke beperking en jeugdwet (gemeente).

Kwaliteit

Driestroomhuis In Nij begjin is SKJ geregistreerd tot 06 maart 2023. Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers samen te werken. Wij zijn beide SKJ geregistreerd. Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de jeugdzorg. Met deze registratie wordt aangetoond dat we beschikken over het juiste niveau van vakbekwaamheid. Lees meer op SKJeugd.nl.

Driestroomhuis In Nij Begjin valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Driestroomhuizen worden door Driestroom middels een interne audit jaarlijks getoetst. Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat ons Driestroomhuis voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals;

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.