Medewerkers

Jaap Keizer

Jaap keizer is samen met zijn vrouw Jannie Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Jaap heeft een aantal trainingen binnen jeugdhulp en meeleefgezin gevolgd . Daarnaast is Jaap bedrijfshulp verlener met reanimatie in zijn zak en binnen zijn werk als penitentiaire inrichtingsmedewerker houdt hij zich vooral bezig met de cliënten die een Licht verstandelijk beperkt zijn. Jaap heeft ook een cursus gevolgd “Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking” en de cursus “Safer Caring”.

Jannie Keizer

Jannie Keizer is samen met haar man Jaap Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Ze heeft de opleiding MBO 4 jeugdhulp afgerond. Daarnaast heeft zij meerdere cursussen en bijeenkomsten gevolgd, zoals de training jeugdhulp, de cursussen Safer Caring, kinderen met een foetaal alcohol syndroom, cursus Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking, de cursus Geef me de Vijf van Colette de Bruin en Kinder EHBO met reanimatie.

Luc Mol

Luc is binnen ons Driestroomhuis de hoofdbehandelaar/gedragswetenschapper.
Luc Mol is een zeer veelzijdig, zelfstandig eerstelijns- en GZ psycholoog. Afgestudeerd als Neuro- en Revalidatie-psycholoog heeft hij zich als multidisciplinair psycholoog toegelegd op het diagnosticeren en begeleiden van mensen met werk gerelateerde problemen, autisme in al haar verschijningsvormen en gezinsouders. Hij is open en toegankelijk, houdt het leven graag licht en overzichtelijk door een oplossingsgerichte benadering. Hij heeft de feeling om in de ingewikkelde warboel aan emoties en ervaringen, die een mens in de loop van soms vele jaren met zich meedraagt, orde te scheppen waardoor gedachten overzichtelijk worden en een probleem begrijpelijker.

Robbie Hoekstra

Robbie wordt een werknemer van gezinshuis “In Nij Begjin”.  Robbie is 23 jaar en heeft  de opleiding Sportmanagement  en Ondernemen afgerond. Robbie zal alles wat betreft sportieve activiteiten organiseren. Activiteiten als: bootcamp en spelend sporten. Robbie begeleidt sinds een jaar een meisje met het syndroom van down. Hij vindt dit heel erg leuk en probeert bij iedereen het maximale uit de mens te halen.

Lysanne Keizer

Lysanne is de oudste dochter, en één van onze werknemers. Lysanne is 21 jaar en volgt de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Naast deze opleiding begeleidt zij meerdere kinderen met een beperking. Lysanne zal leuke activiteiten en uitjes gaan organiseren met de kinderen. Lysanne is bevoegdheid om paardrijles te geven en zal de paardrijlessen verzorgen.

Elynne Keizer

Elynne is de jongste dochter, en ook één van onze werknemers. Elynne volgt de opleiding MBO Life-Sciences. Ze gaat alle creatieve activiteiten organiseren met de kinderen.

Romke Keizer

Romke is de broer van Jaap, en tevens onze vertrouwenspersoon voor de kinderen. Hij staat naast de medewerkers en kan goed met de kinderen opschieten. Ze kunnen bij hem met allerlei soorten zaken terecht en in vertrouwen met hem er over hebben. Ook verricht hij hand- en spandiensten. Hij is vaak in ons Driestroomhuis te vinden.