Medewerkers

Jaap Keizer

Jaap keizer is samen met zijn vrouw Jannie Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Jaap heeft een aantal trainingen binnen jeugdhulp en meeleefgezin gevolgd . Daarnaast is Jaap bedrijfshulp verlener met reanimatie in zijn zak en binnen zijn werk als penitentiaire inrichtingsmedewerker houdt hij zich vooral bezig met de cliënten die een Licht verstandelijk beperkt zijn. Jaap heeft ook een cursus gevolgd “Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking” en de cursus “Safer Caring”.

Jannie Keizer

Jannie Keizer is samen met haar man Jaap Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Ze heeft de opleiding MBO 4 jeugdhulp afgerond. Daarnaast heeft zij meerdere cursussen en bijeenkomsten gevolgd, zoals de training jeugdhulp, de cursussen Safer Caring, kinderen met een foetaal alcohol syndroom, cursus Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking, de cursus Geef me de Vijf van Colette de Bruin en Kinder EHBO met reanimatie.

Luc Mol

Luc is binnen ons Driestroomhuis de hoofdbehandelaar/gedragswetenschapper.
Luc Mol is een zeer veelzijdig, zelfstandig eerstelijns- en GZ psycholoog. Afgestudeerd als Neuro- en Revalidatie-psycholoog heeft hij zich als multidisciplinair psycholoog toegelegd op het diagnosticeren en begeleiden van mensen met werk gerelateerde problemen, autisme in al haar verschijningsvormen en gezinsouders. Hij is open en toegankelijk, houdt het leven graag licht en overzichtelijk door een oplossingsgerichte benadering. Hij heeft de feeling om in de ingewikkelde warboel aan emoties en ervaringen, die een mens in de loop van soms vele jaren met zich meedraagt, orde te scheppen waardoor gedachten overzichtelijk worden en een probleem begrijpelijker.

Ilja van der Meer

Ik ben Ilja, ik ben 21 jaar en ik loop stage bij het Driestroomhuis. Ik ben hier 32 uur per week aan het stage lopen. Ik volg de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op het NHL. Binnen mijn opleiding volg ik het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. In mijn vrije tijd rijd ik paard, ga ik graag leuke dingen doen met vriendinnen en doe ik graag aan fotografie. Deze stage is voor mij een leerzame uitdaging. Dit is omdat je bij deze stage met allerlei verschillende taken te maken krijgt. Ik hoop hier door zo veel mogelijk te leren en breed inzetbaar te zijn. Daarnaast werk ik als invalkracht in het Driestroomhuis, ik zie de kinderen heel veel. Jullie zullen mij vaak tegenkomen in het huis!

Charlotte Aronds

Ik ben Charlotte Aronds en ben hier sinds september aan het werk als Pedagogisch medewerker. Ik ben afgestudeerd van de opleiding Pedagogiek te NHL Leeuwarden. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor Hulpverlening met paarden gevolgd. Ik heb tijdens de minor geleerd om paarden spelenderwijs en doelbewust in te zetten om met kinderen te werken aan de ontwikkeling en doelen. Dit doe ik met veel plezier in het Driestroomhuis.