Medewerkers

Jaap Keizer

Jaap keizer is samen met zijn vrouw Jannie Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Jaap heeft een aantal trainingen binnen jeugdhulp en meeleefgezin gevolgd . Daarnaast is Jaap bedrijfshulp verlener met reanimatie in zijn zak en binnen zijn werk als penitentiaire inrichtingsmedewerker houdt hij zich vooral bezig met de cliënten die een Licht verstandelijk beperkt zijn. Jaap heeft ook een cursus gevolgd “Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking” en de cursus “Safer Caring”.

Jannie Keizer

Jannie Keizer is samen met haar man Jaap Keizer eigenaar van het “Driestroomhuis In Nij Begjin”. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in het gezinshuis. Ze heeft de opleiding MBO 4 jeugdhulp afgerond. Daarnaast heeft zij meerdere cursussen en bijeenkomsten gevolgd, zoals de training jeugdhulp, de cursussen Safer Caring, kinderen met een foetaal alcohol syndroom, cursus Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking, de cursus Geef me de Vijf van Colette de Bruin en Kinder EHBO met reanimatie.

Luc Mol

Luc is binnen ons Driestroomhuis de hoofdbehandelaar/gedragswetenschapper.
Luc Mol is een zeer veelzijdig, zelfstandig eerstelijns- en GZ psycholoog. Afgestudeerd als Neuro- en Revalidatie-psycholoog heeft hij zich als multidisciplinair psycholoog toegelegd op het diagnosticeren en begeleiden van mensen met werk gerelateerde problemen, autisme in al haar verschijningsvormen en gezinsouders. Hij is open en toegankelijk, houdt het leven graag licht en overzichtelijk door een oplossingsgerichte benadering. Hij heeft de feeling om in de ingewikkelde warboel aan emoties en ervaringen, die een mens in de loop van soms vele jaren met zich meedraagt, orde te scheppen waardoor gedachten overzichtelijk worden en een probleem begrijpelijker.

Ilja van der Meer

Ik ben Ilja, ik ben 22 jaar en ik heb stage gelopen in het Driestroomhuis. Naast mijn stage was ik ook in dienst als Pedagogisch medewerker. Ik volg de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op het NHL. Binnen mijn opleiding volg ik het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Mijn stage bij het Driestroomhuis heb ik succesvol afgerond. Ik ga komend schooljaar een minor volgen, een visiestuk schrijven en een afstudeerscriptie schrijven. Daarnaast werk ik nog in het Driestroomhuis op oproepbasis. 

Charlotte Aronds

Ik ben Charlotte Aronds en ben hier sinds september aan het werk als Pedagogisch medewerker. Ik ben afgestudeerd van de opleiding Pedagogiek te NHL Leeuwarden. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor Hulpverlening met paarden gevolgd. Ik heb tijdens de minor geleerd om paarden spelenderwijs en doelbewust in te zetten om met kinderen te werken aan de ontwikkeling en doelen. Dit doe ik met veel plezier in het Driestroomhuis.