Missie & Visie

De missie en visie van gezinshuis ” In Nij Begjin” is gericht op het opvoeden van kinderen in een zo normaal mogelijke situatie, liefst thuis, bij hun eigen ouders. Uithuisplaatsing moet, als het kan en zo lang mogelijk, voorkomen worden.
In ons gezinshuis bieden wij alle kinderen een veilig en geborgen thuis. Een thuis waar ieder kind zich veilig voelt. Wij richten ons vooral op kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar bij plaatsing.

Wij richten ons op kinderen met een licht verstandelijke beperking (met een indicatie VG 6 en LVG 3). We hebben ruime ervaring met jongeren met reactieve hechtingsstoornissen, autisme en gedragsproblemen.

Ons gezinshuis is kleinschalig van opzet, zodat er voldoende tijd, ruimte en aandacht is voor ieder kind dat bij ons woont.

Door de grote oppervlakte die om ons gezinshuis is ligt, kunnen we in de toekomst woonunits bouwen waar de kinderen die willen en kunnen blijven wonen een zelfstandig plekje krijgen. Naast de woonunits en de dieren( die er al zijn) zouden we het later geweldig vinden om op hetzelfde terrein een atelier te laten bouwen om daarin dagbesteding in bijvoorbeeld schilderen of creatieve activiteiten te kunnen starten.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zichzelf te kunnen ontwikkelen. Wij hebben als doel dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen, en daardoor zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Door samen met De Driestroom de visie te bewaken wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.
Wij zullen dat doen door middel van rapportages, evaluatie gesprekken met de ouders/voogd en onze gedragswetenschapper Luc Mol.

Luc Mol is verantwoordelijk voor de individuele behandelplannen van de kinderen binnen ons gezinshuis.
En wij kunnen daarnaast nog de expertise gebruiken van onze hoofdbehandelaar Marleen Dessing vanuit De Driestroom.

Contra indicaties voor niet plaatsing

Contra-indicaties voor wonen in gezinshuis “ In Nij Begjin” is in het kind gelegen problematiek waarbij de inschatting is dat de gevraagde en benodigde begeleiding niet binnen een gezin geboden kan worden. Ook kan het voorkomen dat een kind het wonen binnen een gezin niet aankan.

  • Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag
  • Kinderen waarbij wij een vrijheids beperkende maatregel moeten toepassen
  • Kinderen met agressief gedrag
  • Kinderen met een bodemloze behoefte aan aandacht
  • Bij te verwachten grote loyaliteitsproblemen
  • De vraag van het kind en aanbod van het gezinshuis passen niet goed bij elkaar

Eerlijkheid is een belangrijk begrip in Driestroomhuis In Nij Begjin. Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel, dit willen we onze kinderen meegeven. Diefstal vinden wij dan ook een erg serieuze en vervelende zaak. Wij voelen ons verplicht om de politie in te schakelen mochten wij erachter komen dat er kinderen bij ons stelen.