Missie & Visie

De missie en visie van gezinshuis ”In Nij Begjin” is gericht op het opvoeden van kinderen in een zo normaal mogelijke situatie, liefst thuis, bij hun eigen ouders. Uithuisplaatsing moet, als het kan en zo lang mogelijk, voorkomen worden. In ons gezinshuis bieden wij alle kinderen een veilig en geborgen thuis. Een thuis waar ieder kind zich veilig voelt. De doelgroep bestaat uit kinderen van 7 tot 16 jaar (bij plaatsing) met  een VG indicatie en kinderen met een financiering vanuit de Jeugdwet. In Nij Begjin richt zich op kinderen met een verstandelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen en voor wie kleinschalig wonen heel goed zou zijn. Wij zien graag een gemêleerde groep kinderen m.b.t. hun leeftijd, geslacht en hun eigen zelfredzaamheid. Zo kunnen sociale vaardigheden worden gestimuleerd door elkaar te helpen. Voor een aantal kinderen zal  het gezinshuis belangrijke voordelen kunnen bieden boven een woongroep. Speciaal geldt dit voor kinderen die gebaat zijn bij een klein, overzichtelijk en stabiel opvoedingsklimaat, weinig verschillende begeleiders, nooit een gezin gekend hebben en/of een identificatiefiguur nodig hebben. Jonge kinderen met hechtingsproblematiek kunnen bijzonder gebaat zijn bij een gezinshuis als die van ons. We hebben ruime ervaring met jongeren met reactieve hechtingsstoornissen, autisme en gedragsproblemen.

Ons gezinshuis is kleinschalig van opzet, zodat er voldoende tijd, ruimte en aandacht is voor ieder kind dat bij ons woont. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zichzelf te kunnen ontwikkelen. Wij hebben als doel dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen, en daardoor zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. Door samen met de Driestroom de visie te bewaken wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Wij zullen dat doen door middel van rapportages, evaluatie gesprekken met de ouders/voogden en onze behandelcoördinator. De behandelcoördinator is verantwoordelijk voor de individuele behandelplannen van de kinderen binnen ons gezinshuis. En wij kunnen daarnaast nog de expertise gebruiken van onze hoofdbehandelaar Wemke Hoekstra vanuit de Driestroom.

Contra indicaties voor niet plaatsing

Contra-indicaties voor wonen in gezinshuis “ In Nij Begjin” is in het kind gelegen problematiek waarbij de inschatting is dat de gevraagde en benodigde begeleiding niet binnen een gezin geboden kan worden. Ook kan het voorkomen dat een kind het wonen binnen een gezin niet aankan.

  • Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag
  • Kinderen met agressief gedrag
  • Kinderen met een bodemloze behoefte aan aandacht
  • Bij te verwachten grote loyaliteitsproblemen
  • De vraag van het kind en aanbod van het gezinshuis passen niet goed bij elkaar

Eerlijkheid is een belangrijk begrip in Driestroomhuis In Nij Begjin. Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel, dit willen we onze kinderen meegeven. Diefstal vinden wij dan ook een erg serieuze en vervelende zaak. Wij voelen ons verplicht om de politie in te schakelen mochten wij erachter komen dat er kinderen bij ons stelen.