Verwijzers

 

Ons gezinshuis is een Driestroomhuis. De naam is afkomstig van Stichting de Driestroom te Elst met wie wij een franchiseovereenkomst zijn aangegaan. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en op eigen tempo. De kinderen van ons gezinshuis doen waar mogelijk mee in de maatschappij op het gebied van leren, vrije tijd en sporten. De begeleiding en ondersteuning van Driestroom is gericht op ontwikkeling. Door de franchiseconstructie is het Driestroomhuis gelieerd aan de Driestroom en daarmee verwerft het Driestroomhuis dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling

Plaatsing

Intakeprocedure bij Driestroom:
Aanmelding van een mogelijk kind loopt via het Driestroomloket. Om de intake voor Driestroomhuis “In Nij Begjin” te starten, ontvangt het Driestroomloket graag informatie/verslagen om een goed beeld te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld persoonsbeeld, gedrag en begeleidingsvragen bij het wonen.

Nadat alle informatie en de woonvraag van cliënt bij het Driestroomloket binnen is, wordt de intake gestart en het dossier beoordeeld. Als er op inhoud een positief advies gegeven wordt, kan de intake verder opgepakt worden. Naast de inhoudelijke intake wordt er door aanmelder en Driestroom ook gekeken naar de financiële mogelijkheden via WLZ of jeugdwet.

Vervolg intakeprocedure bij Driestroomhuis “In Nij Begjin”:
Zodra er een inhoudelijk en financieel akkoord is vanuit Driestroom, gaan we kijken naar de mogelijkheden van een match. We bekijken en beoordelen samen met onze eigen hoofdbehandelaar Luc Mol alle aanwezige informatie. Daarbij kijken we of kind (op papier) past binnen ons huis en of wij een passend begeleidingsklimaat kunnen bieden. Als wij een mogelijke match zien dan gaan we verder met een oriëntatie/kennismakingsgesprek zodat zowel wij, kind, en aanmelder kunnen kijken of deze woonplek aansluit bij de woonvraag.

Financiering

Zorg wordt gefinancierd uit Wet Langdurige Zorg met name als er sprake is van een verstandelijke beperking en jeugdwet (gemeente).