Plaatsing

 

Er zijn momenteel geen plaatsen beschikbaar binnen ons Driestroomhuis, we zitten vol.

Intakeprocedure bij Driestroom:
Aanmelding van een mogelijk kind loopt via het Driestroomloket. Om de intake voor Driestroomhuis “In Nij Begjin” te starten, ontvangt het Driestroomloket graag informatie/verslagen om een goed beeld te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld persoonsbeeld, gedrag en begeleidingsvragen bij het wonen.

Nadat alle informatie en de woonvraag van cliënt bij het Driestroomloket binnen is, wordt de intake gestart en het dossier beoordeeld. Als er op inhoud een positief advies gegeven wordt, kan de intake verder opgepakt worden. Naast de inhoudelijke intake wordt er door aanmelder en Driestroom ook gekeken naar de financiële mogelijkheden via WLZ of jeugdwet.

Vervolg intakeprocedure bij Driestroomhuis “In Nij Begjin”:
Zodra er een inhoudelijk en financieel akkoord is vanuit Driestroom, gaan we kijken naar de mogelijkheden van een match. We bekijken en beoordelen samen met onze hoofdbehandelaar alle aanwezige informatie. Daarbij kijken we of kind (op papier) past binnen ons huis en of wij een passend begeleidingsklimaat kunnen bieden. Als wij een mogelijke match zien dan gaan we verder met een oriëntatie/kennismakingsgesprek zodat zowel wij, kind, en aanmelder kunnen kijken of deze woonplek aansluit bij de woonvraag.